Personlig sparring, struktur og teknik... der virker!

Personlig sparring/ struktur

…er vigtige sider af metoden både indenfor eksamenshjælp og stemmetræning. Personlige sparring skaber gensidigt engagement og struktur skaber overblik.

Eksamens teknik

…trænes og der udarbejdes en disposition med få nøgleord. Dernæst trænes selve eksamenssituationen og forløbet afsluttes med en prøveeksamen.

Stemmetræning

…skaber større glæde og gennemslagskraft i talesituationen. Vores arbejde med den dybe vejrtrækning, fonation i rør, stemmeopvarmning og grounding har vist sig også at være stress og angstdæmpende.

Se en video om hvordan MeyerMentor har hjulpet elever til et bedre eksamensresultat!

Video skygge

Eksamenshjælp

Gennem personlig sparring, struktur og studiemetodik får du hjælp til at strukturere din læseferie, får overblik over det enkelte eksamensfag og får mod på eksamenssituationen. MeyerMentor tilbyder specifik faglig vejledning i de fleste fag på gymnasialt niveau, herunder også skriftlige opgaver som AT, SRP, SSO og eksamensprojekt.

Udover eksamenshjælp har Meyermentors stemmetræning vist sig at være et rigtig godt værktøj i arbejdet med angst for eksamen eller angst for fremlæggelser.

Læs mere

medal

Stemmetræning

Gennem personlig sparring og stemmeteknisk undervisning opnår du bedre stemme-kvalitet, større stemme-volumen, bedre retorik og stemmeføring. Dette medfører større tilfredshed i selve tale-situationen og på længere sigt større selvværd og gennemslagskraft.

Læs mere

medal

MeyerMentor samarbejder med